Po co powstała fundacja Krajowe Centrum Kompetencji

Nasza Fundacja powstała po to, by pomóc wszystkim osobom potrzebującym w dotarciu do tych, którzy mogą taką pomoc zaoferować. Wiemy, że bardzo często pierwszym krokiem do tego, jest skuteczna informacja. Dlatego w ramach naszej działalności uruchomiliśmy specjalną infolinię. Jest to swoisty „bank informacji”. Dajemy osobom potrzebującym możliwość znalezienia pomocy i rozwiązania ich problemu. Dzięki temu, mamy szansę zmienić na lepsze ich dotychczasowe życie. Aktualnie pod naszą stałą opieką jest prawie 3000 osób.

Krajowe Centrum Kompetencji działa na dwóch płaszczyznach

  1. Po pierwsze jesteśmy centrum informacji dla osób potrzebujących. Łączymy osoby potrzebujące pomocy z tymi, którzy zmieniają ich los. Nie ograniczamy się jednak tylko do przekazania kontaktu. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Opiekujemy się osobą aż do momentu pozytywnego rozwiązania jej problemu.
  2. Podejmujemy inicjatywy ustawodawcze na rzecz korzystnych zmian prawa w obszarze pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Dlatego wraz z innymi fundacjami i organizacjami charytatywnymi dążymy do zmian w przepisach i ustawach. Naszymi priorytetami są m.in.: zniesienie VAT-u na sms-y, dzięki którym zbierane są fundusze na pomoc charytatywną oraz zniesienie podatku od darowizn przekazywanych przez OPP na rzecz osób potrzebujących. Staramy się również o to, żeby Ministerstwo Zdrowia zaczęło dofinansowywać leczenie chorób rzadkich.

Czym zajmuje się Krajowe Centrum Kompetencji

Pomagamy osobom potrzebującym w dotarciu do konkretnych fundacji i organizacji zajmujących się określoną problematyką.
Nasze działania prowadzą do tego, że każdy problem jest szybko i kompetentnie definiowany i kierowany w miejsce gdzie jest udzielana pomoc.
Wprowadzamy systemowe rozwiązania eliminujące obecny chaos informacyjny w zakresie działalności charytatywnej.
Rozwijamy dialog społeczny i łączymy partnerów, by wspólnie, a co za tym idzie lepiej i sprawniej rozwiązywać problemy społeczne.
Angażujemy się między innymi w takie dziedziny trudnych spraw dotykających Polaków jak: niepełnosprawność, komplikacje zdrowotne, wykluczenie społeczne czy przemoc.
Współpracujemy z wieloma fundacjami działającymi w Polsce m.in. z Fundacją „Akogo?” Ewy Błaszczyk, Fundacją Urszuli Jaworskiej, Fundacją „Mimo Wszystko” Anny Dymnej, Fundacją „Polsat”, Polską Akcją Humanitarną, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Caritas Polska.

Konrad Wojterkowski założyciel i prezes Krajowego Centrum Kompetencji

W czasie swojej działalności biznesowej Konrad Wojterkowski wielokrotnie włączał się w działania społeczne i charytatywne wspierając tak pojedyncze osoby, jak i instytucje. Wspomagał m.in. fundacją „Akogo?” Ewy Błaszczyk. Angażował się ponadto w kampanie społeczne m.in. „Kocham nie biję” 2006, „Międzynarodowy Dzień Autyzmu”. Konrad Wojterkowski pomagając dostrzegał problemy i bariery z jakimi borykają się organizacje charytatywne w Polsce. Chciał, by jego możliwości, zapał i poczucie społecznej misji zyskały konkretne ramy. Jak również pragnął oddzielić działalność biznesową od działalności pro publico bono. Dlatego, by móc realizować największą pasję i cel swojego życia, jakim jest niesienie pomocy innym, założył fundację. Tak powstało Krajowe Centrum Kompetencji.

Rada fundacji KCK

Ewa Błaszczyk
Prof. Józef Lipiec

W ramach działalności fundacji wyodrębniono sześć działów

  • choroby przewlekłe,
  • niepełnosprawność intelektualna,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • dysfunkcje wzroku,
  • dysfunkcje słuchu,
  • wykluczenie społeczne

W jaki sposób trafiają do nas osoby potrzebujące

Poprzez zgłoszenia z innych fundacji
Dzwoniąc na naszą infolinię – 0 801 109 801
Kontaktując się przez stronę internetową www.kck.pl