Poprzednie kampanie>
Założenia kampanii
Zaangażowani w kampanię>
Program rządowy razem bezpieczniej
Media>
Konferencja
Co zamiast bicia?Hymn kampanii
Spot z udziałem Piotra Gruszki

Każde dziecko ma prawo być szczęśliwe

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, największe stacje telewizyjne oraz polscy artyści zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ważne
 i cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy.

Stronę odwiedzono 
614143
 razy