Spoty radiowe kampanii "Kocham. Nie biję" do pobrania:


Beata Chmielowska-Olech Pobierz plik (295 KB)

Anna Dereszowska Pobierz plik (295 KB)

Tomasz Karolak Pobierz plik (295 KB)

Maciej Kurzajewski Pobierz plik (295 KB)

Magdalena Rożczka Pobierz plik (295 KB)

Maria Seweryn Pobierz plik (295 KB)

Rafał Królikowski Pobierz pik (295 KB)Spoty telewizyjne kampanii "Kocham. Nie biję" do pobrania:Beata Chmielowska-Olech Pobierz plik (2,89 MB)

Anna Dereszowska Pobierz plik (2,96 MB)

Tomasz Karolak Pobierz plik (2,92 MB)

Maciej Kurzajewski Pobierz plik (2,85 MB)

Magdalena Rożczka Pobierz plik (2,83 MB)

Maria Seweryn Pobierz plik (2,80 MB)

Rafał Królikowski Pobierz plik (2,95 MB)„Kocham. Nie biję” - rusza kampania społeczna - Pobierz plik w formacie Worda (155 KB)


Każde dziecko ma prawo być szczęśliwe …. Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, największe stacje telewizyjne oraz wybitni polscy artyści zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ważne i cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy.


Pragnąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci, zorganizowaliśmy kampanię społeczną pod hasłem „Kocham. Nie biję”. Kampania składa się ze spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy w prasie oraz bilboardów i plakatów umieszczonych w szkołach.

Pomysłodawcą i organizatorem kampanii jest fundacja Krajowe Centrum Kompetencji. Cele kampanii są dwa; uświadomienie jak ważne jest wychowanie dziecka w relacjach wzajemnego zrozumienia, partnerstwa, miłości i ciepła rodzinnego oraz chęć uwrażliwienia społeczeństwa do reagowania w przypadkach występowania przemocy w rodzinie.


- Zdecydowanie więcej dobrego można zdziałać gdy autorytet będzie rozumiany nie jako argumenty siły i przemocy lecz jako wzajemne zrozumienie i partnerstwo oraz służenie pozytywnym przykładem. Dzieci jako „białe karty” chłoną bardzo łatwo wszystko to co my dorośli pokażemy im własnym życiem. Naśladując nas uczą się jak zachować się w relacjach z rówieśnikami, ale także wobec dorosłych. Gdy w naszych postawach zobaczą zło, nienawiść i opryskliwość wobec innych ludzi i ich samych, to jak mają się nauczyć szacunku do drugiego człowieka … natomiast jeżeli okażemy im szacunek, damy miłość i pokażemy, że jesteśmy w stanie ich zrozumieć, to odpłacą nam tym samym i dzięki temu wychowamy szczęśliwe dzieci - mówi Konrad Wojterkowski, prezes Krajowego Centrum Kompetencji.


- W ten sam sposób podszedłem do założeń kampanii – kontynuuje Konrad Wojterkowski. Poprzez znanych i lubianych, uśmiechniętych rodziców i ich szczęśliwe dzieci chcemy pokazać innym rodzicom, że można i warto wychowywać dzieci bez przemocy. Ważne było dla mnie również to, żeby była to kampania pozytywna. Wyszedłem z założenia, że kampania negatywna na pewno przyniosłaby szybki efekt, ale jej cele byłyby szybko zapomniane. Natomiast kampanią pozytywną dłużej będziemy dochodzić do tego co chcemy osiągnąć, ale jej skutki będą trwalsze i na stałe mogą zmienić postawy wielu ludzi.


Do współpracy Krajowe Centrum Kompetencji pozyskało Komendę Główną Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kampania wpisana została do Rządowego programu „Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań” „Razem Bezpieczniej”. Pozwoli to na efektywne reagowanie na każdy przypadek przemocy w rodzinie zgłoszony za pośrednictwem infolinii o nr 0801 109 801 (Infolinia płatna w wysokości jednego impulsu, czyli 0,35 zł z VAT). Dzięki współpracy z Policją wszystkie przypadki wymagające nagłej interwencji będą zgłaszane do jednej z Wojewódzkich Komend Policji a za ich pośrednictwem do lokalnych jednostek Policji na terenie całego kraju. MPiPS będzie współdziałało na płaszczyźnie rozwiązywania problemów związanych z przyczynami występowania przemocy w rodzinie takimi jak bieda, alkoholizm czy bezdomność poprzez np. PCPR (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie), OPS (Ośrodki Pomocy Społecznej) lub ROPS (Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej). W ramach współpracy z MEN będziemy mogli liczyć na pomoc wychowawców i pedagogów szkolnych.


Kampanię wsparły osoby znane z małego i dużego ekranu, które wraz ze swoimi dziećmi wystąpiły w spotach promujących naszą inicjatywę. Udział w nagraniach wzięli: Beata Chmielowska-Olech, Anna Dereszowska, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Maciej Kurzajewski, Magdalena Różczka, Maria Seweryn, a głosu użyczył Piotr Adamczyk. Stronę merytoryczną projektu wsparł ekspert w wychowaniu dzieci; Dorota Zawadzka. Autorem scenariusza jest Andrzej Saramonowicz wraz z reżyserem spotów Adamem Guzińskim, operatorem jest Marek Gajczak oraz Piotr Szczepański, muzykę napisał Łukasz Targosz, zaś sesję fotograficzną do bilboardów przeprowadzili Piotr Wacowski i Daniel Rudzki. Wszyscy, którzy zgodzili się pomóc w realizacji całego przedsięwzięcia zrezygnowali ze swoich honorariów. W wyniku prac powstało 7 spotów 15s, (każdy ze spotów przedstawia jedną rodzinę; rodzic – dziecko/dzieci podczas radosnej zabawy).


Kampania „Kocham. Nie biję” będzie obecna w mediach w miesiącach wrześniu i październiku w stacjach telewizyjnych: Canal Plus,OTV, Polsat, Puls, TVN i TVP oraz w rozgłośniach: Polskiego Radia i inne.
Obecna będzie także w telewizji bezpośredniej airBoard.tv - emitowanej na terenie Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.


Spoty będzie można również zobaczyć również w sieci kin Cinema City.
Wszystkie media zgodziły się na bezpłatną emisję spotów.
Bilboardy na powierzchniach Ströer i Clear Channel reklamy w prasie i plakaty w szkołach, również zostaną umieszczone bezpłatnie.


W roku 2006 odbyła się już podobna kampania uwieczniona jedynie na bilbordach. Pomysłodawcą jej była Pani Anna Mazepa-Sobiak mama malutkiego Miłosza.


Ze strony internetowej Krajowego Centrum Kompetencji www.kck.pl każdy może ściągnąć spot radiowy i telewizyjny. Wszystkie media mogą je bezpłatnie wyemitować.


Dodatkowe informacje dotyczące kampanii społecznej: Anna Klatt, dyrektor fundacji Krajowe Centrum Kompetencji: 022 55 99 899, 600 44 32 29.KRAJOWE CENTRUM KOMPETENCJI - Pobierz pilk w formacie Worda (155 KB)


Po co powstała fundacja Krajowe Centrum Kompetencji


Nasza Fundacja powstała po to, by pomóc wszystkim osobom potrzebującym w dotarciu do tych, którzy mogą taką pomoc zaoferować. Wiemy, że bardzo często pierwszym krokiem do tego, jest skuteczna informacja. Dlatego w ramach naszej działalności uruchomiliśmy specjalną infolinię. Jest to swoisty „bank informacji”. Dajemy osobom potrzebującym możliwość znalezienia pomocy i rozwiązania ich problemu. Dzięki temu, mamy szansę zmienić na lepsze ich dotychczasowe życie. Aktualnie pod naszą stałą opieką jest ponad 1500 osób.


Krajowe Centrum Kompetencji działa na dwóch płaszczyznach

1. Po pierwsze jesteśmy centrum informacji dla osób potrzebujących. Łączymy osoby potrzebujące pomocy z tymi, którzy zmieniają ich los. Nie ograniczamy się jednak tylko do przekazania kontaktu. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Opiekujemy się osobą aż do momentu pozytywnego rozwiązania jej problemu.

2. Podejmujemy inicjatywy ustawodawcze na rzecz korzystnych zmian prawa w obszarze pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Dlatego wraz z innymi fundacjami i organizacjami charytatywnymi dążymy do zmian w przepisach i ustawach. Naszymi priorytetami są m.in.: zniesienie VAT-u na sms-y, dzięki którym zbierane są fundusze na pomoc charytatywną oraz zniesienie podatku od darowizn przekazywanych przez OPP na rzecz osób potrzebujących. Staramy się również o to, żeby Ministerstwo Zdrowia zaczęło dofinansowywać leczenie chorób rzadkich.

Czym zajmuje się Krajowe Centrum Kompetencji

 • Pomagamy osobom potrzebującym w dotarciu do konkretnych fundacji i organizacji zajmujących się określoną problematyką.
 • Nasze działania prowadzą do tego, że każdy problem jest szybko i kompetentnie definiowany i kierowany w miejsce gdzie jest udzielana pomoc.
 • Wprowadzamy systemowe rozwiązania eliminujące obecny chaos informacyjny w zakresie działalności charytatywnej.
 • Rozwijamy dialog społeczny i łączymy partnerów, by wspólnie, a co za tym idzie lepiej i sprawniej rozwiązywać problemy społeczne.
 • Angażujemy się między innymi w takie dziedziny trudnych spraw dotykających Polaków jak: niepełnosprawność, komplikacje zdrowotne, wykluczenie społeczne czy przemoc.
 • Współpracujemy z wieloma fundacjami działającymi w Polsce m.in. z Fundacją „Akogo?” Ewy Błaszczyk, Fundacją Urszuli Jaworskiej, Fundacją „Mimo Wszystko” Anny Dymnej, Fundacją „Polsat”, Polską Akcją Humanitarną, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Caritas Polska.

Konrad Wojterkowski założyciel i prezes Krajowego Centrum Kompetencji

W czasie swojej działalności biznesowej Konrad Wojterkowski wielokrotnie włączał się w działania społeczne i charytatywne wspierając tak pojedyncze osoby, jak i instytucje. Wspomagał m.in. fundacją „Akogo?” Ewy Błaszczyk. Angażował się ponadto w kampanie społeczne m.in. "Kocham nie biję" 2006, "Międzynarodowy Dzień Autyzmu". Konrad Wojterkowski pomagając dostrzegał problemy i bariery z jakimi borykają się organizacje charytatywne w Polsce. Chciał, by jego możliwości, zapał i poczucie społecznej misji zyskały konkretne ramy. Jak również pragnął oddzielić działalność biznesową od działalności pro publico bono. Dlatego, by móc realizować największą pasję i cel swojego życia, jakim jest niesienie pomocy innym, założył fundację. Tak powstało Krajowe Centrum Kompetencji.

Rada fundacji KCK

 • Ewa Błaszczyk
 • Mateusz Dzieduszycki
 • Prof. Józef Lipiec

W ramach działalności fundacji wyodrębniono sześć działów

 • choroby przewlekłe,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • niepełnosprawność ruchowa,
 • dysfunkcje wzroku,
 • dysfunkcje słuchu,
 • wykluczenie społeczne

W jaki sposób trafiają do nas osoby potrzebujące

 • Poprzez zgłoszenia z innych fundacji
 • Dzwoniąc na naszą infolinię – 0 801 109 801
 • Kontaktując się przez stronę internetową www.kck.pl


Podziękowania

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli realizację kampanii społecznej

 • Adamczyk Piotr;
 • Andrys Iza - make-up;
 • Chmielowska- Olech Beata z synem Brunem;
 • Chojnowski Grzegorz- asystent kamery;
 • Cinema City: sieci kin za emisję spotów;
 • Czachorowski Ryszard- MEGA TV;
 • Dereszowska Anna z córką Lenką;
 • Duszyński Wojciech;
 • Dybel Arkadiusz - montaż spotów TV;
 • Gajczak Marek - operator;
 • Guziński Adam – scenariusz i reżyseria;
 • Hervy Bartosz - twórca logo
 • Janicka Kalina- Prezes Zarządu CLEAR CHANNEL za powierzchnię outdoorową;
 • Karolak Tomasz z córką Lenką;
 • Kowalski Dariusz – EQUINOX MEDIA Polska;
 • Królikowski Rafał z synami Michałem i Piotrem;
 • Kubiak Klaudia;
 • Kubik Robert - dźwięk;
 • Kurzajewski Maciej z synem Frankiem;
 • Langiewicz Katarzyna- Print and Display;
 • Lupek Sławomir -STRÖER za powierzchnię outdoorową;
 • Maciej Pawłowski- montaż dźwięku;
 • Malinowski Janusz- Prezes Zarządu STRÖER za powierzchnię outdoorową;
 • Matlak Marcin - dźwięk;
 • Matlak Michał - dźwięk;
 • Mazepa-Sobiak Anna – pomysłodawca kampanii 2006 i twórca hasła;
 • Modzelewski Marek –LUKS FILM oświetlenie;
 • Niemirski Andrzej- MEGA TV
 • Okapiec Maciej –STRÖER za powierzchnię outdoorową;
 • Polskiemu Radiu: za czas antenowy;
 • Pracownikom firm: MCSI, Cebip;
 • Puławska- Krasicka Patrycja - make-up;
 • Rajdaszka Sylwia;
 • Różczka Magdalena z córką Wandą;
 • Rudzki Daniel - autor sesji fotograficznej;
 • Saramonowicz Andrzej - scenariusz;
 • Seweryn Maria z córką Jadzią;
 • Szczepański Piotr - operator;
 • Targosz Łukasz -kompozytor;
 • Telewizji airBoard.tv - za czas antenowy
 • Telewizji Canal +: za czas antenowy;
 • Telewizji OTV: za czas antenowy;
 • Telewizji POLSAT: za czas antenowy;
 • Telewizji Publicznej: za czas antenowy;
 • Telewizji Puls: za czas antenowy;
 • Telewizji TVN: za czas antenowy;
 • Tkaczyk Adam- Vice Prezes Zarządu STRÖER za powierzchnię outdoorową;
 • Tomaszewski Sławomir- Studio DELTA ONE;
 • Twardoch Katarzyna - make-up;
 • Wacowski Piotr - autor sesji fotograficznej;
 • Wieczorek Malina TBWA\Telescope;
 • Wyszyński Andrzej- studio MELON
 • Zbytniewski Dariusz - oświetlenie;