Każde dziecko ma prawo być szczęśliwe

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
, największe stacje telewizyjne oraz wybitni polscy artyści zjednoczyli siły, by wspólnie uświadomić jak ważne
 i cenne jest wychowywanie dzieci bez przemocy.